C2 Tuna Carpaccio

Mã số sản phẩm :
130.000₫

Sản phẩm liên quan