Chính sách mua hàng

Noi dung tab 1

Phí giao hàng: Quận 1 và 3 10.000, Đơn hàng tối thiểu 0

Quận 4         :  20 000đ . Đơn hàng tối thiểu 99 000đ . Miễn phí cho đơn hàng trên 400 000đ
Quận 5, 10, PN : 25 000đ. Đơn hàng tối thiểu 99 000đ. Miễn phí cho đơn hàng trên 500 000đ.
Tân Bình, 7
8 , 2                 : 35 000đ . Đơn hàng tối thiểu 199 000đ. Miễn phí cho đơn hàng trên 700 000đ.
Bình Thạnh       : 30 000đ. Đơn hàng tối thiểu 149 000đ. Miễn phí cho đơn hàng trên 600 000đ.
Gò Vấp             : 40 000đ. Đơn hàng tối thiểu 249 000đ. Miễn phí cho đơn hàng trên 700 000đ.
Quận 6             : 50 000đ. Đơn hàng tối thiểu 249 000đ. Miễn phí cho đơn hàng trên 700 000đ.

Noi dung tab 3

Noi dung tab 4