R8 KATSU CURRY

Supplier: Updating
160.000₫
Choice of : Pork Loin , Chicken Breast , Chicken Thigh or Beef. Lựa chọn : Thịt Heo , Ức Gà , Gà Đùi hoặc Bò .
Quantity:
Call now 028 38205880 for ordering and delivery

Choice of : Pork Loin , Chicken Breast , Chicken Thigh or Beef.

Lựa chọn : Thịt Heo , Ức Gà , Gà Đùi hoặc Bò .

Cart
Your cart
Favourite
Favorite product
popup

Số lượng:

Tổng tiền: